Företagsvillkor

Nöjd kund garanti

 

Vi vill bara ha nöjda kunder!
Garanti rosett Det kan hända att vi gör fel och tabbar oss, men då vill vi veta det och få rätta till det så att du blir nöjd.

Skinande kakel Sverige kvalitetsgaranti bygger på och gäller i 12 timmar efter utförd städning enligt vår checklista som lämnas hemma hos dig.
Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.
Engångsuppdrag besiktas av köparen av tjänsten och städaren på plats direkt efter avslutat uppdrag med vår checklista. Den som köper tjänsten är ansvarig för att någon kommer på besiktningen. I det fall ingen besiktar städningen så faller garantin.
Ev påpekanden åtgärdas av oss direkt på plats vid besiktningen av städningen.
OBS! På vår 99 kr/tim städning gäller ej nöjd kund-garantin.

AV & OMBOKNINGAR

Vid engångs tillfällen som Flyttstädning, Storstädning, Visningsstädning, Hemstädning och Fönsterputs ska du som kund avboka senast tre (3) arbetsdagar före städtillfället (helg ej inräknat). Ifall avbokning skulle ske med kortare varsel än tre (3) arbetsdagar är en avbokning inte längre möjlig. En av- eller ombokning kan alltså inte ske om det inte är längre än tre (3) arbetsdagar kvar till städtillfället (helg ej inräknat), tiden anses då förbrukad och du som kund blir debiterad en avgift på 500kr inkl. moms (avbokningskostnader är inte RUT berättigad)

Om vår städpersonal är på plats men inte kan komma in huset för att utföra tjänsten, du kommer hela beloppet för tjänsten att debiteras oavsett om det inte har utförts. och om vi fick inte rätt uppgifter vi kommer att lämna ett report till polisen på fake uppgifter.

 

GDPR

Behandling av personuppgifter/cookies
Som kund/kontaktperson hos Skinande kakel Sverige är du inte registrerad i något kundregister. Däremot sparar vi e-postmeddelanden och liknande för dokumentation av uppdragen och för att underlätta kommunikationen med kunderna. Vi registrerar bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat, normalt endast namn, befattning och kontaktuppgifter. Registreringen sker med stöd av ett berättigat intresse, artikel 6.1 f) GDPR, för att effektivisera och dokumentera kund uppdragen.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Skinande kake Sverige verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att uppgifterna raderas, rättas eller används på ett mer begränsat sätt. Enligt dataskyddsförordningen har du också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Dina kontaktuppgifter kan komma att lämnas till samarbetspartners, främst Skinande kakel Sverige, i syfte att genomföra uppdrag. Uppgifterna sparas i cirka 3 år efter att vi inte längre har haft kontakt, för marknadsföringsändamål, men kan därefter förekomma i redovisningsmaterial (bokförings ändamål).

Personuppgiftsansvarig är Skinande kakel Sverige, 850831-7594. Kontaktinformation hittar du under rubriken Kontakt.

Om cookies
Denna webbplats använder inga cookies och samlar inte in besöksstatistik.

 

 

Rutiner för städning och hygien

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska alla verksamheter bedriva egenkontroll och som en del av detta bör det finnas rutiner för städning, rengöring och, i vissa fall, tvätt. Vid situationer med smittspridning i samhället är det extra viktigt att verksamheterna följer rutinerna.

Folkhälsomyndighetens vägledning om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd även i detta läge. Våra allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet gäller som vanligt. Utöver råden kan stöd och råd hittas i bland annat handboken om objektburen smitta samt i våra vägledningar om asylboenden och om tillfälliga boenden. All tillsynsvägledning som Folkhälsomyndigheten har finns att hitta på vår webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/halsoskyddstillsyn/

 

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring för företag täcker skadeståndsskyldigheten hos det försäkrade företaget. Detta innebär att företaget har en försäkring för de situationer där företaget orsakat en skada som leder till att konsumenten kräver företaget på skadestånd. Utöver kompensation i form av pengar ingår en förpliktelse för försäkringsbolaget att utreda skadeståndsskyldigheten att förhandla med den som riktar skadeståndskrav mot den försäkrade och även att företräda den försäkrade i domstol om så behövs.

En ansvarsförsäkring ingår ofta i företagsförsäkringen, men inom vissa branscher som exempelvis byggkonstruktörer, mäklare, arkitekter och rådgivare finns specialanpassade ansvarsförsäkringar. Du bör alltid kontrollera att företaget du anlitar har en ansvarsförsäkring genom att be att få se en kopia på företagets försäkringsbrev.

PRISER & BETALNING

Alla priser som presenteras på hemsidan är efter RUT, om inget annat.

Betalning sker via faktura innan utfört jobbet och ifall man inte har några betalningsanmärkningar.

Skinande kakel Sverige gör en enkel kreditupplysning på alla engångs bokningar innan städtillfället.

Vid försenad betalning debiteras
påminnelseavgift med 60 kr
och dröjsmålsränta med 11,00 %.

Om skattereduktion

Tjänsten ger rätt till skattereduktion. Det innebär att den är en hushållsnära tjänst (RUT) och att du som kund bara betalar 50 procent av arbetskostnaden. Skattereduktionen administreras av oss på Skinande kakel Sverige när du får fakturan, allt för att göra det enkelt för dig.

Rulla till toppen