Behandling av personuppgifter-GDPR

Behandling av personuppgifter/cookies

Som kund/kontaktperson hos Skinande kakel Sverige är du inte registrerad i något kundregister. Däremot sparar vi e-postmeddelanden och liknande för dokumentation av uppdragen och för att underlätta kommunikationen med kunderna. Vi registrerar bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat, normalt endast namn, befattning och kontaktuppgifter. Registreringen sker med stöd av ett berättigat intresse, artikel 6.1 f) GDPR, för att effektivisera och dokumentera kund uppdragen.
Bokning
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Privacy Lines verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att uppgifterna raderas, rättas eller används på ett mer begränsat sätt. Enligt dataskyddsförordningen har du också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Dina kontaktuppgifter kan komma att lämnas till samarbetspartners, främst Skinande kakel Sverige, i syfte att genomföra uppdrag. Uppgifterna sparas i cirka 7 år efter att vi inte längre har haft kontakt, för marknadsföringsändamål, men kan därefter förekomma i redovisningsmaterial (bokförings ändamål).

Personuppgiftsansvarig är Skinande kakel Sverige, 850831-7594. Kontaktinformation hittar du under rubriken Kontakt.

Om cookies
Denna webbplats använder inga cookies och samlar inte in besöksstatistik.

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a43d56a6-e311-473a-afaa-edd45d5e6660

Rulla till toppen